Terug

Tot maximaal 3 pompen worden door de besturing geregeld en aangestuurd. Vermogens boven de 10 Amp. per pomp kunnen eveneens op aanvraag worden gerealiseerd. Ook een aansturing met frequentieregelaars behoort tot de mogelijkheden. Het inregelen van frequentieregelaars voorzien van een PID-regeling kan door Condor ook op verzoek op locatie worden uitgevoerd. De afnemer is dan verzekerd van een optimale werking van de installatie.

 

De behuizing heeft een afgescheiden compartiment waar alle aansluitklemmen in zijn ondergebracht.

 

Randapparatuur zoals (analoge) drukmeting en onderdrukbeveiliging kunnen uit ons standaard assortiment meegeleverd worden.  

Extra info en technische gegevens Hydro-4

Handleiding Hydro-4

HYDRO-4 drukverhogingsbesturing:

 

 

De HYDRO-4 besturing is ontwikkeld voor toepasssing in drukverhogingsinstallaties. De besturing is in basis vergelijkbaar met de CPS. De software is evenwel aangepast aan alle mogelijke wensen en eisen voor de toepassing in een drukverhogingsinstallatie.

 

Met behulp van 3 toetsen kan de besturing via een LCD-Display worden geprogrammeerd. Verschillende parameters kunnen hier geactiveerd en ingesteld worden.

 

 

Accessoires

Voordrukschakelaar
MDR43-3

Drukopnemer
CTX