Terug

Niveaumodules ENR2/ENP2.3

 

Met de niveaumeting volgens dit principe wordt de luchtdruk, die als gevolg van de verandering van het vloeistofniveau ontstaat, omgezet in een analoog signaal. Het betreft hier een statische meting, waarbij de druksensor (piezo) zich in de niveaumodule bevindt. Met behulp van potentiometers kunnen er uit het analoge signaal schakelpunten worden gedefinieerd waar de module haar relais uitgang(en) laat schakelen.

 

 

 

ENR2

De niveaumodule ENR2 meet vloeistofniveaus tot max. 2 mtr. Met behulp van potentiometers kan zowel inschakel- als ook het uitschakelpunt afzonderlijk en traploos worden ingeregeld. De module beschikt over 1 potentiaalvrij uitgangs-relais en een analoge uitgang (0-10V).

 

 

 

 

ENP2.3
De ENP… is een complete bouwsteen voor het regelen van niveaus in pompinstallaties zoals mini gemalen. De module wordt gekenmerkt door zijn nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Het niveau wordt gemeten d.m.v.  luchtdrukmeting. Een in de module geïntegreerde drukopnemer (piezo) meet de druk die ontstaat als gevolg van het aanwezige vloei-stofniveau. De module kan worden toegepast voor installaties van 1 of 2 pompen. Met behulp van potentiometers kunnen 4 verschillende schakelniveaus worden ingeregeld. Met de testfunctie kunnen de niveaus worden ingesteld zonder dat de relaisuitgangen schakelen. Twee potentiaalvrije relaisuitgangen zijn voor het aansturen van de pompen, de  derde relaisuitgang staat ter beschikking voor het aansturen van een externe alarmering t.b.v. hoogwater. De besturing is voorzien van een lastwisselschakeling zodat beide pompen evenredig worden belast. Een nalooptijd voor de pompen van 20sec. kan optioneel worden weggelaten.


Extra info en techn. gegevens ENP

Extra info en techn. gegevens ENR

Montagehandleiding ENR, duits

Montagehandleiding ENP, duits